Bruģēšana

Bruģējam:

  • piebraucamos ceļus,
  • gājēju celiņus,
  • autostāvvietas,
  • atpūtas laukumus u.c.