Kā apgriezt augļu kokus

Ja vēlaties, lai Jūsu augļu kokus sakopjam mēs, zvaniet - 20287611.

 

Augļu koku apgriešana nodrošina gaismas piekļuvi visā to vainagā, samazina ražošanas periodiskumu, augļi ātrāk nogatavojas, uzlabo augļu kvalitāti un lielumu, ierobežo slimību attīstību, regulē koka augšanu, uzlabo augļu koka izskatu, paildzina tā mūžu.

Ābeles drīkst apgriezt jau rudens beigās, kad ir nokritušas lapas un gaisa temperatūra jau sāk noslīdēt zem nulles, un turpināt līdz pat sulu cirkulācijas sākumam.
Lielus un druknus zarus labāk izgriezt ziemā vai pavasarī, jo kokam nepieciešams samērā ilgs laiks brūču sadziedēšanai, savukārt ūdenszarus – vasarā. Augļu kokus nedrīkst griezt plaukšanas laikā. 

Pārmērīga izzāģēšana novājina koku, kā arī veicina daudzu ūdens zaru veidošanos, ar kuriem tad būs jātiek galā vasarā.

Apgriežot augļu koku, liela uzmanība jāpievērš parba jāpievērš pareizai zara nogriešanai. Pārāk tuvu stumbram (vai pamatzaram) nogriezts zars atstās pārāk lielu un dziļu brūci, kura slikti dzīs, tajā pat laikā pārāk garš atstāts zara "strupulītis" sakaltīs un var kļūt par iemeslu koka trupei un arī nedzīstošai brūcei.
Zars jāgriež līdz ar gredzenu, kas to apņem pie pamata.
Ļoti šaurā leņķī augošiem zariem šāda gredzena bieži vien nav. Tad domās jāiezīmē divas plaknes - pirmo paralēli pamatzaram, otru perpendikulāri izgriežamajam zaram. Griezums jāveido pa vidu abām šīm plaknēm.
Pēc apgriešanas ar vara vitriolu, lerānu vai brūču ziedi (potvasku) jāsakopj lielākos stumbra bojājumus, lai pasargātu koku no infekcijām.

Pēc zaru izgriešanas augļu kokam jāsaglabā piramīdveida forma – lejasdaļā vainagam jābūt platākam (zariem garākiem), bet virzienā uz galotni – jāsašaurinās. Ja kokam nav izteiktas galotnes, var veidot arī kausveida vai lietussarga formas vainagu. Galvenais, lai visiem zariem pietiekamā daudzumā piekļūtu saules gaisma, jo tikai tad izaugs pilnvērtīgi augļi.

 

 

Jaunu augļukoku vainaga veidošana.

 

Visvieglāk veidojamais un arī piemērotākais ābeles vainaga veids piemājas dārzā ir tā saucamais kombinētais vainags, tāpēc šeit aprakstīsim šāda ābeles vainaga veidošanu. Rudenī iestādītus augļukociņus jāapgriež nākamajā pavasarī, bet pavasarī stādītus tūlīt pēc iestādīšanas. Viengadīgus nezarotus kociņus saīsina 70- 80 cm augstumā. Divgadīgiem vainagu veido stumbrs un viengadīgi sānu zari, no kuriem jāizvēlas un jāatstāj divi - trīs skeletzari. Skeletzariem piemēroti mehāniski nebojāti, veseli, attīstīti sānzari, kuri no stumbra atzarojas 45 līdz 90° leņķī, vēlams, lai atstātie skeletzari uz stumbra nebūtu pie stumbra vienā augstumā un lai tie būtu pretējās vainaga pusēs. Apakšējo skeletzaru jāatstāj 30 - 40 cm garu, pārējos apgriež tā, lai tie būtu nogriezti vienā līmenī ar apakšējo. Galotni jāgriež 15 -20 cm augstāk, nekā ir nogriezti skeletzari.

 

Nākamajā gadā, ja galotnes un skeletzaru gada pieaugums ir vairāk par 40 cm, skeletzarus saīsina, atstājot 30 - 40 cm; ja pieaugums ir mazāks par 40 cm, skeletzarus saīsina, atstājot 25 - 30 cm. Jaunus skeletzarus šajā gadā neveido (ja ir jau izveidoti vismaz 3 skeletzari), visi pārējie sānzari jāsaīsina tā, lai no tiem veidotos augļzari (šie zari paātrinās ābeles ražošanu, kā arī veicinās koka augšanu), bet lielākos un nepareizā virzienā augošos, vainagu sabiezinošos zarus izgriež pavisam.

Katrā nākamajā gadā izveido klāt pa vienam skeletzaram, lai starp skeletzariem būtu 30 - 40 cm atstarpe. Jo augstāk, jo skeletzariem jābūt mazākiem, pretējā gadījumā augšējie zari noēnos apakšējos, un augļu raža būs niecīga. Šo noteikumu bieži neievēro, jo kokam ir tendence spēcīgāk augt augšējiem zariem, nevis apakšējiem.
Mazāka auguma šķirņu ābelēm, kā arī tādām, kuras spēcīgi zarojas, pietiek ar 5 - 6 skeletzariem, lielāka auguma škirnēm - 7 - 9.

Veidojot jauna augļukoka vainagu, jāatceras, ka zars vairāk aug garumā, ja tā atzarošanās leņķis attiecībā pret stumbru ir šaurāks. Savukārt, jo šis leņķis ir platāks, jo lēnāk zars aug, toties bagātīgāk ražo. Tādēļ lai skeletzariem panāktu vēlamo 45 - 90° leņķi, zarus var atliekt tajos uz dažām nedēļām iekarot kādus priekšmetus, vai arī atliekšanai izmantojot žuburainas maikstis. Ja kādam zaram leņķi vajag sašaurināt, to atsien uz augšu.
Ar zaru noliekšanu var panākt, ka koks ir mazāk jāgriež, jo 90 un vairāk grādu leņķī atliektam zaram stipri palēninās augšana un tik pat stipri palielinās raža, līdz ar to zars kļūst praktiski par lielu augļzaru.
Apgriežot augļukoku, izgriež visus uz vainaga iekšu vērstos zarus - pat tad, ja vainags ir rets.
Zaru īsināšanas mērķis ir zarošanās, zaru izgriešanas - to ierobežot. Stipra apgriešana veicina zaru augšanu un zarošanos, bet aizkavē ražošanu.
Pareizi izveidotam vainagam zariem jābūt izvietotiem vienmērīgi apkārt stumbram.

 

 

Vecu ābeļu apgriešana.

 

Vecām ābelēm parasti jāveic vainaga pazemināšana, retināšana, kā arī veco apakšējo zaru atjaunošana.

Apakšējie zari gadu gaitā ražas ietekmē arvien vairāk liecas uz leju, līdz kamēr to augšana praktiski pilnībā apstājas un zars sāk lēnām iet bojā. Lai to novērstu, šādus zarus noīsina līdz zara posmam, kur tam ir bijusi intensīva augšana; līdz snaudošajiem pumpuriem, vai arī līdz kādam sānu zaram.
Retinot vecas ābeles vainagu, izgriež liekos, konkurējošos un stāvus augšup ejošos zarus. To dara vadoties no tā, lai vainags veidotos pēc iespējas simetriskāks, ar spēcīgiem un veseliem skeletzariem; lai nodrošinātu vienmērīgu saules gaismas piekļuvi katram zaram. Lai to panāktu, bieži vien ir nepieciešams ābeles vainagu noīsināt, nozāģējot galotni līdz kādam uz sāniem augošam skeletzaram.
Vainaga pazemināšana uzlabo visas ābeles, bet jo īpaši apakšējo zaru, augšanas apstākļus, kā arī atvieglo ražas novākšanu un turpmāku ābeles apgriešanu.
Nav vēlams izgriezt zarus, kas resnāki par 8 cm diametrā, jo par 8 cm lielākas brūces parasti vairs neaizaug.

Griezt vajadzētu ne vairāk par trešdaļu no visas zaru masas gadā, pat ja koks ir stipri sabiezināts un ilgi neveidots. Līdz ar to jārēķinās, ka lielas, nekoptas ābeles vainaga pilnīga sakopšana var aizņemt pat 3 līdz 5 gadus.
Arī turpmāk vismaz ik pa diviem gadiem reizi vēlams izgriezt bojātos un noliekušos zarus, kā arī no jauna ieaugušos ūdenszarus.