Kas jāzina, uzsākot dārza ierīkošanu

dārza darbiUzsākot mājas apkārtnes apzaļumošanu un labiekārtošanu, bieži ir grūti saprast, no kura gala ķerties klāt un ar kādām izmaksām rēķināties.

Vispirms ieteicams jau pirms mājas celšanas tikt skaidrībā ar mājas pamatu augstumu, jo pretējā gadījumā bieži sanāk, ka māja atrodas zemā vietā, visi nokrišņu ūdeņi plūst uz māju, bet zemes līmeni pacelt vairs nevar.

Viena no svarīgākajām un izmaksu ziņā lielakajām pozīcijām ir melnzeme. Ideāli, ja jau pirms mājas būvniecības zemes auglīgais slānis tiek norakts no visas ar mājas būvniecību saistītās platības (zem mājas + kāds gabaliņš ap topošo māju, lai melnzeme nav sajaukta ar būvniecības procesā izmantotajiem materiāliem, piemēram, granti, šķembām) un sastumts kaudzē.

Nākamais darbs varētu būt dārza projekta izstrāde. Dārza projekts nepieciešams, lai ar kvalificēta ainavu arhitekta palīdzību varētu rast skaidrību par iespējamajiem dārza dizaina risinājumiem, bruģa celiņu un laukumu līnijām, kā arī, lai būtu iespējams precīzi aprēķināt dārza ierīkošanas izmaksas un precīzi īstenot visas ieceres. Pēc mājas uzcelšanas un dārza projekta izstrādes pabeigšanas ir pienācis laiks dārza ierīkošanai. Vispirms ir jāsaskaņo dažādi augstumi - žoga apakšai, bruģim un zālienam/dobēm. Jāskatās, kā to visu pareizāk izveidot, lai gala rezultātā neveidojas peļķes ap māju un uz bruģa. Ja nepieciešams priekš zāliena un dobju ierīkošanas uzvest melnzemi, tad gan žoga apakšdaļas, gan bruģa augstumam ir jābūt tādiem, lai paliktu vieta melnzemei (vismaz 15 cm).

Kad ir tikts skaidrībā ar vēlamajiem augstumiem, var ķerties pie darbiem. Secība ir šāda: sāk dobju sagatavošanu - liekās grunts izrakšanu. Seko melnzemes uzvešana un izlīdzināšana, izveidojot pamatreljefu, bet vēl neveicot perfektu līdzināšanu. Kā nākamais nāk automātiskās laistīšanas sistēmas uzstādīšana (ja tāda ir paredzēta), tad žoga uzstādīšana un bruģēšana. Zāliena un dobju ierīkošanu parasti ir iespējams sākt paralēli bruģēšanai, bet pilnībā to pabeigt iespējams tikai pēc bruģēšanas darbu beigām. Ja paredzēts izveidot dārza apgaismojumu, vadus zemē ierok pirms melnzemes un bruģēšanas darbiem.

Dārza ierīkošanas izmaksas atkarīgas no:

  1. Jāskatās vai nav jāizved liekā grunts. Izmaksas par 10m3 izvešanu parasti ir 50 - 100 EUR plus norakšanas izdevumi.
  2. Esošā melnzemes slāņa. Ja melnzeme ir jāpieved, izmaksas par 10m3 atkarībā no zemesgabala atrašanās vietas parasti ir no 120 līdz 180 EUR. Melnzemes pievešana, kā arī liekās grunts novešana būtiski sadārdzina darbus.
  3. Dobju veidošanā izmantojamo stādu izmēra. Piemēram, viena tūja "Smaragd" ar augstumu līdz 1m maksā 7 EUR, kamēr tāda pati tūja ar augstumu 2,5m maksā 50 EUR.
  4. Liels ziemciešu daudzums dobē uz stādu daudzuma rēķina sadārdzina ierīkošanas izmaksas.

Aptuvenā summa teritorijas apzaļumošanai mājai ar zemes platību 1200 m2:

  • dārza projekts - 700 EUR,
  • bruģis 150m2 - 4500 EUR,
  • dobes 150m2 - 3000 EUR,
  • zāliens 800m2 - 2400 EUR,
  • žogs un vārti 140m - 3200 EUR,
  • traktortehnika zemes darbiem - 300 EUR.

Kopā 14100 EUR.

Izmaksas rēķinātas, ja izmantots vienkāršs bruģis, maza izmēra stādi , kā arī tikai esošā melnzeme - tātad ļoti ekonomisks variants.